خبرها و تازه های روز موسیقی و وبسایت

1400 سالی با چشم اندازها و فرصت های تازه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سال 1400 را سالی خوب می‌بینم

حمیدرضا نوربخش(مدیرعامل خانه موسیقی) گفت: سال 1400 را سالی خوب می‌بینم، زیرا بسترهای شناخته شده و فضاها و سختی‌های موجود قطعا زمینه‌هایی را ایجاد كرده است و آن زمینه‌ها ایجاد فرصت‌ها و چشم‌اندازهای نوین است.

در آمد: سال 1399 سالی غیر قابل پیش بینی برای همه مردم جهان بود. سایه یک مهمان ناخوانده چنان بر سر مردمان کره خاکی سنگین شد که بر تمام شئون زندگی شان تاثیر شگرفت و انکار ناپذیر گذاشت. هیچ کس از کرونا در امان نماند. حتی اگر با چند لایه ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده به مقابله با آن برخاسته باشید و تا الان کرونایی نشده باشید، باز هم طعم این ویروس را چشیده اید. هر صنف و شغلی به فراخور ارتباطاتش با مردم دچار خلل شد. اگر چه برخی اصناف با هر ترفندی بود سعی در بی اثر کردن کرونا در امور روزمره شان داشتند اما برخی هیچ مفری نداشتند و در چنگ این بیماری جز تسلیم و رضا چاره ای نیافتند. موسیقی از اصناف و هنرهایی بود که بیشترین آسیب را در تمام دنیا و به مراتب بیشتر در ایران دید و همچنان متحمل این دشواری هاست. تعطیلی کنسرت ها و آموزشگاه ها آسیبی جدی به پیکر نحیف هنر موسیقی در ایران زد. هنرمندان موسیقی از هر طرف که می رفتند به یک پدیده بر می خوردند و کرونا ترجیع بند زندگی همه شد.
کرونا مهمانی بود که اواخر سال 98 به دنیا آمد و ظاهرا به این زودی ها خیال رفتن ندارد. باید با این مهمان نه چندان خوشایند کنار آمد و زندگی مسالمت آمیزی را در کنارش پی گرفت.